english   po polsku

Publikacje
Monografie i skrypty

:: Tadeusiewicz R., Śmietański J., Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja, WSTN, Kraków 2011.

:: Śmietański J., Tickets, chapter in book: Bochen A. ed., "From droshky to metro. The History of City Public Transport in Poland", Quixi Media, Bydgoszcz 2009: 158-175.

:: Korlatowicz M., Jawień W., Śmietański J., Materiały do ćwiczeń z informatyki, CMUJ, Kraków 2005.


Artykuły w czasopismach naukowych

:: Śmietański J., Tadeusiewicz R., New Approach to Prostate Diagnosis - Perfusion CT Images Analysis using "Life Belt" Method, Bio-Algorithms and Med Systems 2012, vol. 8 (2012), 145-158.

:: Śmietański J., Perfusion computed tomography in the prostate cancer diagnosis, Bio-Algorithms and Med Systems 2010; 6(12):31-36.

:: Śmietański J., Tadeusiewicz R., Discriminatory Power of Co-Occurrence Features in Perfusion CT Prostate Images, Machine Graphics and Vision 2010; 19(2):185-199.

:: Śmietański J., Tadeusiewicz R., Perfusion CT in Prostate Cancer Diagnostic - Comparative Discussion, Bio-Algorithms and Med Systems 2010; 6(12):37-42.

:: Śmietański J., Tadeusiewicz R., System for Automatic Detection and Localization of the Prostate Cancer on Images Registered by Means Perfusion Computed Tomography Technology (pl), Automatyka, 2010; 14(1):133-143.

:: Śmietański J., Tadeusiewicz R., Łuczyńska E., Texture Analysis in Perfusion Images of Prostate Cancer - Case Study, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2010; 20(1):149-156.
link streszczenie link pełny tekst (PDF)

:: Śmietański J., Tadeusiewicz R., Computational Analysis of Prostate Perfusion Images - a Preliminary Report, Bio-Algorithms and Med Systems, 2009; 5(10):25-30.
link pełny tekst (PDF)

:: Śmietański J., The Approach for Computer Analysis of Results Obtained in Two-Dimensional Electrophoresis of Serum Protein Complexes with Congo Red, Bio-Algorithms and Med Systems 2006, 2(3):27-33.
link streszczenie link pełny tekst (PDF)

:: Śmietański J., Computer Science for Pharmacy Students. Verification of Earned Abilities by Using of the Internet, Bio-Algorithms and Med Systems, 2006, 2(3):77-79.


Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych

:: Śmietański J., Non-canonical imperfect base pair predictor: the RNA 3D structure modeling process improvement, IWBBIO 2015, Part I, Lecture Notes of Computer Science 9043, 659-668.

:: Śmietański J., Bio-med image informatics, SocBiN/BIT13, 26-29 June 2013, Torun, p.122.

:: Śmietański J., Non-canonical base pairs prediction and classification for fuzzy RNA structures, Bioinformatics in Torun 2012 (BIT12), 27-29 September 2012, Toruń, p.61.

:: Śmietański J., Textural features in biomedical images., Bioinformatics in Torun 2011 (BIT11), 2-4 June 2011, Toruń, p.27.

:: Śmietański J., The Usefullness of Textural Features in Prostate Cancer Diagnosis, Choraś R. ed., "Image Processing and Communications Challenges 2", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010: 222-229.

:: Śmietański J., Perfuzyjna tomografia komputerowa w diagnostyce raka prostaty, Bio-Algorithms and Med Systems, 2010, 6(12) suppl.1:199, Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, Kraków 2010.

:: Śmietański J., The Usefulness of Perfusion Computed Tomography Technology in Detection of Early Prostate Cancer, Proceeding of the 4th International PhD Students and Young Scientits Conference: Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warszawa 2009:148-156.

:: Śmietański J., Automatyczne rozpoznawanie białek zawartych w surowicy krwi, Przegląd Lekarski 2003, 60/2:45.

:: Śmietański J., Automatyczne rozpoznawanie białek zawartych w surowicy krwi, VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 28-30 III 2003.


Artykuły popularnonaukowe

:: Śmietański J., Na mokro czy na sucho?, Forum Akademickie, 2015:7-8, ???.

:: Śmietański J., Tytułem wstępu, BioInfo World, 2015:1, 4-6.

:: Śmietański J., Czy komputer widzi więcej niż człowiek?, Forum Akademickie, 2010; 2(146):50-52.
link pełny tekst (PDF)


Zobacz także:
arrowprojekty badawcze
arrowwróć na stronę główną

II UJmain page

http://jaceksmietanski.net            ©  Jacek Śmietański 2015

facebook researchgate linked in git-hub     Valid XHTML 1.0 Strict